Pořadatelé

Pořadatelé jednotlivých soutěží Youth Games jsou obvykle místní kluby, které se věnují práci s mládeží. Historie většiny z nich sahá mnoho let zpět. Nenechte se proto zmást označením „biketrial“ v jejich názvech – zejména u mládeže je rozdíl mezi metodikou výcviku obou sportovních odvětví minimální a jak mladí jezdci, tak kluby se zcela přirozeně zapojili do „nového“ sportu, tedy cyklotrialu.

Soutěže Youth Games pro vás v letošním roce a v minulých letech připravili:

Pořádatelství je otevřeno i dalším zájemcům, pokud se chcete zapojit do dalšího ročníku Youth Games, kontaktujte náš organizační tým.

oficiální web cyklotrialové mládeže